MÁY HÚT BỤI

XEM THÊM

Máy hút bụi nước Hiclean HC30

Giá bán: 2,450,000đ

Giá gốc: 2,950,000đ

Máy hút bụi nước Hiclean HC15

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,890,000đ

Máy hút bụi CleproX X2/70

Giá bán: 3,950,000đ

Giá gốc: 5,450,000đ

Máy hút bụi CLeproX X1/40

Giá bán: 2,480,000đ

Giá gốc: 3,280,000đ

Máy hút bụi Hiclean HC80

Giá bán: 4,500,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi, nước Clepro S1/15

Giá bán: 2,790,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Karcher N18/1 Classic

Giá bán: 3,850,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S3/80

Giá bán: 5,850,000đ

Giá gốc: 7,350,000đ

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP

XEM THÊM

MÁY CHÀ SÀN ĐƠN

XEM THÊM

Máy chà sàn Hiclean HC175

Giá bán: 8,500,000đ

Giá gốc: 9,500,000đ

máy chà sàn Hiclean HC175A

Giá bán: 9,700,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

MÁY RỬA XE

XEM THÊM

Máy phun rửa áp lực Fasa POP 120

Giá bán: 1,550,000đ

Giá gốc: 1,850,000đ

Máy phun áp lực Fasa Pop 135

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,400,000đ

MÁY LÀM MÁT

XEM THÊM

Máy làm mát Makano MKA-04000A

Giá bán: 3,580,000đ

Giá gốc: 4,550,000đ

Máy làm mát Symphony Winter i

Giá bán: 3,250,000đ

Giá gốc: 5,650,000đ

Máy làm mát Symphony Diet 22i

Giá bán: 2,680,000đ

Giá gốc: 4,250,000đ

máy làm mát Symphonhy Diet 8T

Giá bán: 2,050,000đ

Giá gốc: 2,650,000đ

Máy làm mát Symphony Hicool i

Giá bán: 3,050,000đ

Giá gốc: 4,950,000đ

MÁY CHẤM CÔNG

XEM THÊM

Máy chấm công Ronald Jack RJ2500

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,750,000đ

Máy chấm công Ronald Jack RJ2500 Pro

Giá bán: 2,650,000đ

Giá gốc: 2,900,000đ

Máy chấm công Ronal Jack C100P(New 2019)

Giá bán: 2,700,000đ

Giá gốc: 3,150,000đ

Máy chấm công Ronal Jack C300P( New 2019)

Giá bán: 2,900,000đ

Giá gốc: 3,950,000đ