Máy Chà Sàn Đơn

Máy đánh sàn giặt thảm 2 cực Frentino DC6100

Giá bán: 13,800,000đ

Giá gốc: 14,200,000đ

Máy chà sàn Frentino F20A

Giá bán: 8,750,000đ

Giá gốc: 9,450,000đ

Máy chà sàn liên hợp Frentino F5E Classic

Giá bán: 19,500,000đ

Giá gốc: 21,500,000đ

Máy chà sàn liên hợp Frentino F5 Blue

Giá bán: 19,800,000đ

Giá gốc: 21,500,000đ

Combo máy chà sàn Ferentino FC70

Giá bán: 9,780,000đ

Giá gốc: 11,950,000đ

Combo máy chà Frentino FC30

Giá bán: 8,650,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Frentino FC17

Giá bán: 6,950,000đ

Giá gốc: 9,280,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC522(Solo)

Giá bán: 7,200,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Clepro CS17G chính hãng

Giá bán: 11,800,000đ

Giá gốc: 13,450,000đ

Máy chà sàn đơn Clepro CS17B chính hãng

Giá bán: 10,500,000đ

Giá gốc: 11,400,000đ

Máy chà sàn Karva KVG 17E

Giá bán: 13,800,000đ

Giá gốc: 14,950,000đ

Máy chà sàn Karva KVG 17F

Giá bán: 16,200,000đ

Giá gốc: 16,800,000đ

Máy chà sàn tạ Clepro CSW17G chính hãng

Giá bán: 13,150,000đ

Giá gốc: 14,500,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC175

Giá bán: 8,500,000đ

Giá gốc: 9,500,000đ

máy chà sàn Hiclean HC175A

Giá bán: 9,700,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Clepro CS17R chính hãng

Giá bán: 12,500,000đ

Giá gốc: 13,900,000đ

Máy mài sàn bê tông Karva KVG-6

Giá bán: 47,800,000đ

Giá gốc: 49,800,000đ