Máy hút bụi công nghiệp Karcher

Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT20/1 Classic Me

Giá bán: 3,850,000đ

Giá gốc: 4,250,000đ

Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT30/1 Classic

Giá bán: 4,750,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT18/1 Classic Me

Giá bán: 3,650,000đ

Giá gốc: 3,780,000đ

Máy hút bụi khô và ướt Karcher WD3 Car

Giá bán: 3,250,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Karcher WD5

Giá bán: 4,890,000đ

Giá gốc: 5,150,000đ