Máy phun áp lực Fasa

Máy phun áp lực Fasa 160 Plus

Giá bán: 4,150,000đ

Giá gốc: 4,500,000đ

Máy phun rửa áp lực Fasa POP 120

Giá bán: 1,550,000đ

Giá gốc: 1,850,000đ

Máy phun áp lực Fasa Pop 135

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,400,000đ

Máy rửa xe Saihang S6

Giá bán: 1,980,000đ

Giá gốc: 2,450,000đ