Sản phẩm khuyến mại

Thang nhôm ghế Hakachi HL03

Giá bán: 750,000đ

Giá gốc: 950,000đ

Máy phun rửa áp lực Fasa POP 120

Giá bán: 1,550,000đ

Giá gốc: 1,850,000đ

Máy hút bụi, nước Clepro S1/15

Giá bán: 3,250,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ

Máy hút bụi chống ồn Clepro CP101

Giá bán: 2,750,000đ

Giá gốc: 2,990,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S3/80

Giá bán: 6,250,000đ

Giá gốc: 7,350,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S3/60

Giá bán: 5,950,000đ

Giá gốc: 6,650,000đ

Máy hút bụi, nước Clepro S1/30

Giá bán: 3,450,000đ

Giá gốc: 3,750,000đ

Máy làm mát Sumika K55A

Giá bán: 3,290,000đ

Giá gốc: 4,900,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S2/60

Giá bán: 5,580,000đ

Giá gốc: 5,950,000đ

Máy hút bụi nước Clepro P3/60

Giá bán: 5,250,000đ

Giá gốc: 5,900,000đ