Máy chà sản

Máy chà sàn liên hợp Hiclen HC430

Giá bán: 22,800,000đ

Giá gốc: 26,500,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC522(Solo)

Giá bán: 7,200,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC175

Giá bán: 8,500,000đ

Giá gốc: 9,500,000đ

máy chà sàn Hiclean HC175A

Giá bán: 9,700,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC500

Giá bán: 24,800,000đ

Giá gốc: 26,500,000đ

Máy chà sàn Kenper S520B Basic

Giá bán: 58,500,000đ

Giá gốc: 65,500,000đ