Phụ kiện

Bàn hút bụi Hitachi

Giá bán: 260,000đ

Giá gốc: 350,000đ

Ống nhúng máy hút bụi Hitachi ( Gray)

Giá bán: 240,000đ

Giá gốc: 280,000đ

Ống nối dài máy hút bụi Hitachi

Giá bán: 120,000đ

Giá gốc: 140,000đ

Đầu hút khe, chổi tròn máy hút bụi hitachi

Giá bán: 140,000đ

Giá gốc: 170,000đ

Motor máy hút bụi Hitachi

Giá bán: 850,000đ

Giá gốc: 1,250,000đ

Ống nhúng máy hút bụi Hitachi ( While)

Giá bán: 240,000đ

Giá gốc: 280,000đ

Hộp đựng bụi và màn lọc Hitachi chính hãng

Giá bán: 420,000đ

Giá gốc: 750,000đ

Motor máy hút bụi Panasonic

Giá bán: 750,000đ

Giá gốc: 1,180,000đ

Bàn hút bụi Panasonic While

Giá bán: 260,000đ

Giá gốc: 350,000đ

Bàn hút bụi Panasonic Black

Giá bán: 260,000đ

Giá gốc: 350,000đ

Ống ruột gà máy hút bụi Philips

Giá bán: 260,000đ

Giá gốc: 275,000đ

Bộ lọc Hepa máy hút bụi Philips

Giá bán: 110,000đ

Giá gốc: 125,000đ

Bàn hút bụi Philips SV

Giá bán: 420,000đ

Giá gốc: 490,000đ

Bàn hút bụi DYSON

Giá bán: 870,000đ

Giá gốc: 950,000đ

Pad 3M 17in

100,000đ