Phụ kiện

Bàn hút bụi Hitachi Black

Giá bán: 320,000đ

Giá gốc: 350,000đ

Ống nhúng máy hút bụi Hitachi ( Gray)

Giá bán: 240,000đ

Giá gốc: 280,000đ

Ống nối dài máy hút bụi Hitachi

Giá bán: 180,000đ

Giá gốc: 220,000đ

Bàn hút bụi Hitachi SUV

Giá bán: 580,000đ

Giá gốc: 65,000đ

Ống ruột gà máy hút bụi Philips

Giá bán: 260,000đ

Giá gốc: 275,000đ

Bộ lọc Hepa máy hút bụi Philips

Giá bán: 110,000đ

Giá gốc: 125,000đ

Bàn hút bụi Philips SV

Giá bán: 580,000đ

Giá gốc: 6,500,000đ

Bàn hút bụi DYSON

Giá bán: 870,000đ

Giá gốc: 950,000đ

Pad 3M 17in

100,000đ