Máy chà sàn Frentino

Máy chà sàn Frentino F20A

Giá bán: 8,750,000đ

Giá gốc: 9,450,000đ

Máy chà sàn liên hợp Frentino F5E Classic

Giá bán: 19,500,000đ

Giá gốc: 21,500,000đ

Máy chà sàn liên hợp Frentino F5 Blue

Giá bán: 19,800,000đ

Giá gốc: 21,500,000đ

Combo máy chà sàn Ferentino FC70

Giá bán: 9,780,000đ

Giá gốc: 11,950,000đ

Combo máy chà Frentino FC30

Giá bán: 8,650,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Frentino FC17

Giá bán: 6,950,000đ

Giá gốc: 9,280,000đ