Máy giặt thảm

Máy đánh thảm, ghế sofa cầm tay Frentino Polisher M15

Giá bán: 1,280,000đ

Giá gốc: 1,450,000đ

Máy đánh sàn giặt thảm 2 cực Frentino DC6100

Giá bán: 13,800,000đ

Giá gốc: 14,200,000đ

Máy giặt thảm, ghế sofa, nệm phun hút Clepro C1/40

Giá bán: 6,380,000đ

Giá gốc: 6,850,000đ

Máy giặt thảm, ghế sofa, nệm phun hút Clepro C2/60

Giá bán: 9,850,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy giặt thảm Hiclean HC802

Giá bán: 9,750,000đ

Giá gốc: 9,980,000đ

Máy giặt thảm Hiclean HC401

Giá bán: 5,680,000đ

Giá gốc: 5,950,000đ

Máy giặt thảm ghế sofa Hofmen F630

Giá bán: 14,800,000đ

Giá gốc: 16,500,000đ

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC2

Giá bán: 3,480,000đ

Giá gốc: 3,950,000đ

Máy giặt thảm, ghế Sofa Karcher SE6100

Giá bán: 15,800,000đ

Giá gốc: 16,500,000đ

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC3

Giá bán: 4,550,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Quạt thổi nóng karcher AB30

Giá bán: 4,650,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy giạt thảm , ghế sofa Karcher PUZI I8

Giá bán: 18,800,000đ

Giá gốc: 19,500,000đ

Quạt thổi khô thảm Clepro CP900

Giá bán: 3,480,000đ

Giá gốc: 3,850,000đ