Sản phẩm

Máy đánh thảm, ghế sofa cầm tay Frentino Polisher M15

Giá bán: 1,280,000đ

Giá gốc: 1,450,000đ

Máy đánh sàn giặt thảm 2 cực Frentino DC6100

Giá bán: 13,800,000đ

Giá gốc: 14,200,000đ

Máy chà sàn Frentino F20A

Giá bán: 8,750,000đ

Giá gốc: 9,450,000đ

Máy chà sàn liên hợp Frentino F5E Classic

Giá bán: 19,500,000đ

Giá gốc: 21,500,000đ

Máy chà sàn liên hợp Frentino F5 Blue

Giá bán: 19,800,000đ

Giá gốc: 21,500,000đ

Combo máy chà sàn Ferentino FC70

Giá bán: 9,780,000đ

Giá gốc: 11,950,000đ

Combo máy chà Frentino FC30

Giá bán: 8,650,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Frentino FC17

Giá bán: 6,950,000đ

Giá gốc: 9,280,000đ

Ống nối dài máy hút bụi Hitachi

Giá bán: 180,000đ

Giá gốc: 220,000đ

Máy làm mát không khí Chigo

Giá bán: 950,000đ

Giá gốc: 1,750,000đ

Máy làm mát Makano MKA-04000A

Giá bán: 3,580,000đ

Giá gốc: 4,550,000đ

Máy làm mát Makano MKA-04000B

Giá bán: 3,750,000đ

Giá gốc: 4,950,000đ

Máy làm mát Makano 0550B

Giá bán: 5,150,000đ

Giá gốc: 5,980,000đ

Máy làm máy Makano MKA-04000C

Giá bán: 4,180,000đ

Giá gốc: 4,900,000đ

Máy làm mát Symphony Winter i

Giá bán: 3,250,000đ

Giá gốc: 5,650,000đ

Máy làm mát Symphony Diet 22i

Giá bán: 2,680,000đ

Giá gốc: 4,250,000đ

máy làm mát Symphonhy Diet 8T

Giá bán: 2,050,000đ

Giá gốc: 2,650,000đ

Máy làm mát Symphony Hicool i

Giá bán: 3,050,000đ

Giá gốc: 4,950,000đ

Máy làm mát Daikio DK800A

Giá bán: 2,200,000đ

Giá gốc: 2,750,000đ

Thang nhôm ghế Hakachi HL04

Giá bán: 950,000đ

Giá gốc: 1,150,000đ

Thang nhôm ghế Hakachi HL03

Giá bán: 750,000đ

Giá gốc: 950,000đ

Thang nhôm ghế Hakachi HL05

Giá bán: 1,050,000đ

Giá gốc: 1,380,000đ