Thang nhôm

Thang nhôm ghế Hakachi HL04

Giá bán: 950,000đ

Giá gốc: 1,150,000đ

Thang nhôm ghế Hakachi HL03

Giá bán: 750,000đ

Giá gốc: 950,000đ

Thang nhôm ghế Hakachi HL05

Giá bán: 1,050,000đ

Giá gốc: 1,380,000đ