Máy hút bụi Frenco

Máy hút bụi khô và ướt công suất 3900W Frenco DF830

Giá bán: 5,480,000đ

Giá gốc: 6,250,000đ

Máy hút bụi khô và ướt công suất 3600W Frenco DF820

Giá bán: 5,250,000đ

Giá gốc: 5,680,000đ

Máy hút bụi kho và ướt công suất lớn 4200W Frenco DF930

Giá bán: 5,980,000đ

Giá gốc: 6,950,000đ

Máy hút bụi khô và ướt Vacmater USA

Giá bán: 2,870,000đ

Giá gốc: 3,280,000đ

Máy hút bụi khô và ướt Porter Cable PC15 USA

Giá bán: 2,980,000đ

Giá gốc: 3,350,000đ

Máy hút bụi Porter Cable PC20P USA

Giá bán: 3,250,000đ

Giá gốc: 3,480,000đ

Máy hút bụi khô và ướt Vacmaster 3HP USA

Giá bán: 3,180,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ