Máy chà sàn liên hợp Hiclean

Máy chà sàn liên hợp Hiclen HC430

Giá bán: 22,800,000đ

Giá gốc: 26,500,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC500

Giá bán: 24,800,000đ

Giá gốc: 26,500,000đ