Máy Hút Bụi Công Nghiệp

Máy hút bụi nước Hiclean HC30 New 2020

Giá bán: 2,450,000đ

Giá gốc: 2,950,000đ

Máy hút bụi nước Hiclean HC15 New 2020

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,890,000đ

Máy hút bụi CleproX X2/70

Giá bán: 3,950,000đ

Giá gốc: 5,450,000đ

Máy hút bụi CLeproX X1/40

Giá bán: 2,480,000đ

Giá gốc: 3,280,000đ

Máy hút bụi Hiclean HC80

Giá bán: 4,500,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi, nước Clepro S1/15

Giá bán: 2,790,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Karcher N30/1 Classic

Giá bán: 4,450,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Karcher N18/1 Classic

Giá bán: 3,850,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi Hitachi CV-975YR

Giá bán: 4,750,000đ

Giá gốc: 5,150,000đ

Máy hút bụi Hitachi CV-960F

Giá bán: 2,750,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ

Máy hút bụi Hitachi 950F

Giá bán: 2,480,000đ

Giá gốc: 2,950,000đ

Máy hút bụi chống ồn Clepro CP101

Giá bán: 2,750,000đ

Giá gốc: 2,990,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S3/80

Giá bán: 6,250,000đ

Giá gốc: 7,350,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S3/60

Giá bán: 5,850,000đ

Giá gốc: 6,650,000đ

Máy hút bụi, nước Clepro S1/30

Giá bán: 3,250,000đ

Giá gốc: 3,750,000đ

Máy hút bụi nước Clepro S2/60

Giá bán: 4,980,000đ

Giá gốc: 5,950,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC380

Giá bán: 5,750,000đ

Giá gốc: 6,900,000đ

Máy hút bụi khô nước Deema TJ200

Giá bán: 2,280,000đ

Giá gốc: 2,950,000đ

Máy hút bụi nước Clepro P3/60

Giá bán: 5,250,000đ

Giá gốc: 5,900,000đ

Máy hút bụi nước Hiclean HC15 US

Giá bán: 2,400,000đ

Giá gốc: 2,650,000đ

Máy hút bụi Hiclean HC80A

Giá bán: 5,900,000đ

Giá gốc: 6,800,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC80EU

Giá bán: 4,800,000đ

Giá gốc: 5,950,000đ