Máy chà sàn đơn Hiclean

Máy chà sàn Hiclean HC522(Solo)

Giá bán: 7,200,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ

Máy chà sàn Hiclean HC175

Giá bán: 8,500,000đ

Giá gốc: 9,500,000đ

máy chà sàn Hiclean HC175A

Giá bán: 9,700,000đ

Giá gốc: 10,500,000đ