Máy hút bụi Hiclean

Máy hút bụi nước Hiclean HC30 New 2020

Giá bán: 2,450,000đ

Giá gốc: 2,950,000đ

Máy hút bụi nước Hiclean HC15 New 2020

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,890,000đ

Máy hút bụi Hiclean HC80

Giá bán: 4,500,000đ

Giá gốc: 4,980,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC380

Giá bán: 5,750,000đ

Giá gốc: 6,900,000đ

Máy hút bụi nước Hiclean HC15 US

Giá bán: 2,400,000đ

Giá gốc: 2,650,000đ

Máy hút bụi Hiclean HC80A

Giá bán: 5,900,000đ

Giá gốc: 6,800,000đ

Máy hút bụi công nghiệp Hiclean HC80EU

Giá bán: 4,800,000đ

Giá gốc: 5,950,000đ