Máy chấm công vân tay

Máy chấm công K4

Giá bán: 2,250,000đ

Giá gốc: 2,750,000đ

Máy chấm công K4 Pro

Giá bán: 2,450,000đ

Giá gốc: 2,800,000đ

Máy chấm công D800 (New 2020)

Giá bán: 2,700,000đ

Giá gốc: 3,150,000đ

Máy chấm công Ronal Jack C300P( New 2020)

Giá bán: 2,900,000đ

Giá gốc: 3,950,000đ

Máy chấm công Ronal Jack RJ3500

Giá bán: 3,450,000đ

Giá gốc: 4,250,000đ

Máy chấm công Ronal Jack 9097

Giá bán: 7,250,000đ

Giá gốc: 8,500,000đ