Máy hút bụi nước Clepro

Máy hút bụi khô và ướt CLE40 1800W

Giá bán: 2,750,000đ

Giá gốc: 2,980,000đ

Máy hút bụi khô và ướt 3200w CleproX X2/70 mới 2021

Giá bán: 3,980,000đ

Giá gốc: 4,350,000đ

Máy hút bụi khô và ướt 3600W ABS Clepro P3/60

Giá bán: 5,250,000đ

Giá gốc: 56,800,000đ

Máy hút bụi khô và ướt 3600W Clepro S3/80

Giá bán: 6,250,000đ

Giá gốc: 6,580,000đ

Máy hút bụi khô và ướt 3600W Clepro S3/60

Giá bán: 5,950,000đ

Giá gốc: 6,350,000đ

Máy hút bụi khô và ướt 2400w Clepro S2/60

Giá bán: 5,580,000đ

Giá gốc: 5,950,000đ

Máy hút bụi, nước Clepro S1/30

Giá bán: 3,480,000đ

Giá gốc: 3,750,000đ

Máy hút bụi khô và ướt 1200W 2 tầng lọc Clepro S1/15

Giá bán: 3,150,000đ

Giá gốc: 3,450,000đ

Máy hút bụi chống ồn Clepro CP101

Giá bán: 2,980,000đ

Giá gốc: 3,250,000đ