Máy chà sàn liên hợp Kenper

Máy chà sàn Kenper S520B Basic

Giá bán: 58,500,000đ

Giá gốc: 65,500,000đ